Vaata kõiki näidikulehti

Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppesuund

Prognoositud lõpetajate arv, 2022-2031

Prognoositud lõpetajate arv kõrghariduses, 2022-2031

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021, kõrgharidus

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus