OSKA tööjõuprognoosi näidikulehtede joonised

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Trükitöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Trükitöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatupidajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatupidajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Müüjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Müüjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Laevapere liikmed Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Lennunduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Lennunduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Logistikaspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Logistikaspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Kultuuri ja loometegevuse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Kultuuri ja loometegevuse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Käsitöölised Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Käsitöölised Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Laevapere liikmed Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Kinnisvarateenuste spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Kinnisvarateenuste spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Kokad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Kokad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Korrashoiu jm puhastuse töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Korrashoiu jm puhastuse töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Kaevurid ja mäemasinate operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Keemiatööstuse operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Keemiatööstuse operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Keskkonna ja metsanduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Keskkonna ja metsanduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Isikuteenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Isikuteenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Juhtimisnõustajad ja -analüütikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Juhtimisnõustajad ja -analüütikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Kaevurid ja mäemasinate operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| IKT süsteemihalduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| IKT süsteemihalduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Iluteenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Iluteenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Insenerid tööstuses Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Insenerid tööstuses Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Finantsvaldkonna kontoritöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Finantsvaldkonna kontoritöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Humanitaarvaldkonna teadlased ja tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Erinevate valdkondade juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Erinevate valdkondade juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Eripedagoogid ja psühholoogid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Eripedagoogid ja psühholoogid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Finantsnõustajad ja -analüütikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Finantsnõustajad ja -analüütikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Disainerid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Disainerid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Ehitajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Ehitajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Ehitusinsenerid jm ehitustehnikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Ehitusinsenerid jm ehitustehnikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Ajakirjanikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Ajakirjanikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Arhitektuuri ja planeerimise spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Arhitektuuri ja planeerimise spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Avalikud teenistujad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Avalikud teenistujad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Administratiivtöö lihtametnikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Administratiivtöö lihtametnikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Administratiivtöö spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Administratiivtöö spetsialistid Vaata lehte