Vaata kõiki näidikulehti

Sotsiaal- ja käitumisteadused

Prognoositud lõpetajate arv, 2022-2031

Prognoositud lõpetajate arv kõrghariduses, 2022-2031

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021, kõrgharidus

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus