OSKA analüüsib, kuidas mõjutab COVID-19 tuleviku töökohti ja oskusi

7. oktoober 2020

OSKA eriuuringuga hinnatakse, mil määral mõjutavad COVID-19st tingitud ühiskonna ja majanduse muutused tööturgu ja sellest tulenevalt tööjõu- ja oskuste vajadust. Samuti selgitatakse välja olulisemad koolitusvajadused, et anda infot täiendus- ja ümberõppe kavandamiseks.

Alustati eriuuringu fookusgruppide aruteludega, kus analüüsitakse, kuidas on COVID-19st tingitud kriis eri majandusvaldkondade tööjõudu puudutanud. Samuti uuritakse, kuidas pikaajaline taastumine kriisist võib erinevate stsenaariumide korral töökohti mõjutada ning milline mõju on sel senistele OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosidele.

Uuringu käigus tehakse koostööd Arenguseire Keskusega, võttes aluseks nende ekspertide välja töötatud koroonakriisi majandusmõjude stsenaariumid. OSKA COVID-19 mõjude eriuuring avalikustatakse järgmise aasta alguses.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab selle aasta lõpuks kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.