OSKA koondab digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused

17. märts 2021

keskkond

OSKA koostab digi- ja rohepöördeks vajalike oskuste ülevaate seniste uuringute põhjal, kaasates vajadusel tööandjaid ja teisi eksperte. Ülevaatele lisab Haridus- ja Teadusministeerium info, milliseid oskusi ja kus õpetatakse.

Oskuste koondamisel keskendutakse eelkõige valdkondadele, mis on olulises muutumises, nt energeetika ning otseselt rohepöördest mõjutatud, nt transport.

Ülevaate põhjal saavad riigiasutused planeerida inimeste oskuste arendamist ja koolitamist, haridusasutused arendada õppekavasid ning koolitajad pakkuda koolitusi.

Oskuste ülevaade valmib sel suvel, koos õppes pakutava analüüsiga on plaan seda valitsusele tutvustada oktoobris.

OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat ning teha tarku karjäärivalikuid. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.