OSKA Sotsiaaltöö valdkonna eksperdid: suureneb vajadus erialase kutseharidusega spetsialistide järgi

3. juuni 2016

Täna, 3. juunil arutasid OSKA Sotsiaaltöö valdkonna eksperdid tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise küsimusi sotsiaaltöö valdkonnas.

Ühena probleemidest toodi esile, et sotsiaaltöö valdkonna tööjõuvajadus on suures sõltuvuses avaliku raha ja maksujõulise kliendi olemasolust, teenuste projektipõhisest osutamisest ning järelevalve tõhususest.

Samuti toodi välja, et tööle saamiseks kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastava tööjõu leidmine on väga keeruline. Erialase kõrgharidusega inimesed ei lähe sotsiaaltöö valdkonda tööle. Samuti toodi välja, et hooldustöötajate osas on ületab tööjõunõudlus oluliselt koolituspakkumist. Lapsehoidja tööd tehakse ajutise tööna ja seetõttu on voolavus valdkonna tööjõus väga suur.

Kuna hooldustöötajana on võimalik töötada ka ilma erialase kutsehariduseta ning ligi kolmandik valdkonna töötajatest vajab täienduskoolitust, leidsid eksperdid, et tulevikus tuleks suurendada hooldustöötajate motivatsiooni minna omandama kvalifikatsiooni taset näiteks konkreetsete valdkonnas töötamise nõuete kehtestamisega. Suur osa koolitatud spetsialistidest ei tööta oma erialal mistõttu on töötajatest puudus vaatamata suurele koolitatavate arvule. Lapsehoidjate puhul on probleemiks ka suur töötajate voolavus.

Vajadus asenduskodude töötajate järgi on kasvamas, kuna ka laste arv on pisut suurenemise teel. Kindlasti suureneb vajadus erivajadusega laste lapsehoidjate järgi.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendub tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö- ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades. Eestis töötab sotsiaaltöö valdkonnas ligikaudu 9 000 inimest, kellest suurem osa on hõivatud majutust pakkuvates hoolekandeasutustes.

OSKA sotsiaaltöö valdkonna eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist. Eksperte esindavad organisatsioonid: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Linnavalitsus, Koduhoolduskeskus Certis, MTÜ Perekasvatuse Instituut, AS Hoolekandeteenused, Tallinna Vaimse Tervise Keskuses, Tallinna Sotsiaaltöö Keskusus, Tallinna Lastekodu, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Kuressaare Ametikool, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukogu, SA Innove, Riigikantselei, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium.

Sihtasutus Kutsekoda tegeleb tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA metoodika väljatöötamisega. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.