OSKA teemahommikud

20. mai 2016

31. mail ja 6. juunil kell 9.30–12 toimusid Kutsekojas OSKA teemahommikud, kus kõik teemast huvitatud erialaliitude esindajad said ülevaate OSKA koostamisest ning küsida koostajatelt täpsemaid küsimusi.

Arutati üldisemaid töötamist ja oskuste vajadust mõjutavad tulevikutrendide üle ning tutvuti esimeste OSKA rakendusuuringute tulemustega IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala valdkondades.

OSKA teemahommiku ettekanne