OSKA uuendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning sotsiaaltöö tööjõuprognoose

19. veebruar 2021

Uutes uuringutes prognoositakse tööjõu- ja oskuste vajadust järgmisel 7-10 aastal, võttes arvesse tööjõuliikumisi, ning võrreldakse seda pakutava koolitusega. Uuringutes tehakse ka ettepanekuid, kuidas lahendada tööjõuvajaduse, oskuste ja tööjõupakkumise kitsaskohti.

OSKA IKT uuring keskendub IKT-spetsialistide tööjõu- ja oskuste vajaduse hindamisele nii IKT-sektoris kui ka kõikides teistes majandusvaldkondades. Uuringu keskmes on IKT-kompetentsiga juhid, sh digimuutuste juhid, IT-juhid, küberturbejuhid, tarkvaraarendajad, testijad, IKT-süsteemide arendajad ja -haldajad ning telekommunikatsioonispetsialistid. Uuringu fookusarutelud viiakse läbi kõikide majandussektorite esindajatega.

Sotsiaaltöö uuring analüüsib erihoolekande, kriminaalhoolduse, lapsehoiu, sotsiaaltöö ja nõustamise tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust. Valdkonnas töötab umbes 10 000 töötajat, kuid paljud töökohad on ka sotsiaalvaldkonnast väljaspool, näiteks kohalike omavalitsuste sotsiaalnõunike. OSKA sotsiaaltöö valdkonna ekspertide ja intervjueeritavate hulka kuuluvad kohalike omavalitsuste, õppeasutuste, ettevõtete ja riigisektori esindajad.

Uuringud valmivad 2021. aasta lõpuks.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA uuendab varem koostatud valdkondlikke uuringuid. Nende eesmärgiks on anda teadmistepõhist sisendit haridus-, tööturu- ja rändepoliitika kujundamiseks ning teadlike karjäärivalikute tegemiseks. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.