Pea ¾ OSKA ettepanekutest juba töös

13. oktoober 2017

Tuleviku tööjõu ja oskuste vajadustega kohanemiseks tehtud OSKA uuringute ettepanekutest on üle 86% juba töös või kavatsetakse ellu viia. Ainult 6% ettepanekutest olid sellised, mida ellu viia ei plaanita.

Kutsekoda kogus tagasisidet kutse- ja kõrgkoolidelt, tööandjate esindajatelt ning avaliku sektori asutustelt. Sooviti teada saada, kuidas plaanitakse ellu viia OSKA uuringute ettepanekud, mis toetavad erialase õppe vastavusse viimist tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadusega. Ülevaadet küsiti kaheksa valminud OSKA valdkondliku uuringu kohta – arvestusala, IKT, metsandus ja puidutööstus, metalli- ja masinatööstus, sotsiaaltöö, tervishoid, energeetika ja kaevandamine ning keemia- ja plastitööstus.

Kokku saadeti küsimustikud 105 organisatsioonile, kellest enamiku moodustasid kutse- ja kõrgkoolid ning tööandjate esindajad – erialaliidud, Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda jt. Lisaks saadeti küsimustik 13 avaliku sektori asutusele – ministeeriumitele ning nende allasutustele. Vastas pea 2/3 küsimustiku saanutest.

Kutsekoda jätkab tagasiside sisulise analüüsiga ning esitab tulemused arutamiseks valdkonna ekspertidele, kes vastavad ettepanekud sõnastasid.