Rõiva- ja tekstiilitööstusel tuleb toota enam lisandväärtust pakkuvaid tooteid

20. oktoober 2017

Eksperdid tõid rõiva- ja tekstiilitööstuse tulevikutrendidena välja vananeva tööjõu, tehnoloogilised muutused ja vajaduse liikuda kõrgemat lisandväärtust pakkuvate toodete tootmisele. Hõivet mõjutab ka tööstusettevõtete kaugus tõmbekeskustest.

Eksperdid hindasid, et õmblejate arv Eestis jätkab kahanemist ja konkurentsis püsimiseks on vaja enam spetsialiste, kes annavad rohkem lisandväärtust. Oskustöötajate puuduse lahendamiseks on tarvis automatiseerida tootmist, leida võõrtööjõudu või hakata vähem lisandväärtust pakkuvaid teenuseid, näiteks õmblemist, sisse ostma välismaalt.

Eesti disaini tuleb rohkem turundada ja müüa välismaale.  Seega muutub aina tähtsamaks müügi- ja digiturunduse oskus. Lisaks peavad disainerid ja konstruktorid tundma sihtturge, nende kultuuri ja kasutama neid teadmisi toodete loomisel. Oskustöötajatele muutuvad järjest tähtsamaks IKT- ja masinate opereerimise oskus. Jätkuvalt on rõiva- ja tekstiilitööstuses olulised materjali tundmise, jooniste lugemise ja õmblemise oskus.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Rõiva- ja tekstiilitööstuse uuring valmib Kutsekojas 2018. aasta esimeses pooles.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.