Startis OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuring

15. oktoober 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonnas. Järgmise aasta esimeses pooles valmivas prognoosis käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist. Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu.

Valdkonna ettevõtetes ja organisatsioonides töötab ligi 5800 inimest, neist keskkonnakorralduses ja ‑kaitses 38%, jäätmemajanduses 36% ning veemajanduses 26%.

Esimesel kohtumisel arutasid eksperdid valdkonnale oluliste ametite ning tulevikutrendide üle..

Analüüsi tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb hinnangutel valdkonda mõjutavate trendide, majandusliku seisundi, tööjõu- ja oskuste vajaduse kohta ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel. Analüüs valmib 2019. aasta esimeses pooles.

Vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonna uuringu eksperdikogusse kuuluvad ettevõtete, erialaliitude ja erialast haridust pakkuvate koolide ning riigiasutuste esindajad.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.