Tehnoloogiliste uuenduste tõttu tuleb kaubandustöötajatel arendada digioskusi

9. aprill 2018

Tehnoloogiliste abivahendite areng suurendab nõudmisi kaubandustöötajate oskustele,  kasvab vajadus andmeanalüütika ning laiapõhjaliste digioskuste järele.

OSKA kaubanduse ekspertide arutelust selgus, et rahvastiku vananemine ja väärtushinnangute teisenemine suurendavad tööjõupuudust. Lahendust nähakse tööprotsesside automatiseerimises ning e-kaubanduses. Laiem iseteeninduskassade võrk, liitreaalsuse kasutamine, iseplaneerivad kodumasinad jm võimalused muutuvad järgmisel kümnendil tavatarbijale järjest kättesaadavamaks.

Olulise trendina hindasid eksperdid kaubanduses ka üha mitmekesisemat töökultuuri ning -vorme. Tööandjad suhtusid soosivalt välistööjõusse ning tõdesid, et järgnevatel aastatel muutub levinumaks järjest enam selliste teenuste sisse ostmine, mida ei ole kasumlik ettevõttesiseselt töökohana pidada. Levinumaks muutub ka lühiajaline töötamine, nn tööampsude tegemine.

Ekspertide arutelud on sisendiks OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust prognoosivale uuringule. Kaubanduse, rentimise ja paranduse uuring valmib Kutsekojas 2018. aasta lõpus.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.