Tervishoiu eksperdid: õdede koolituspakkumist tuleb pea kahekordselt suurendada

22. detsember 2016

OSKA tervishoiu eksperdid tõid valdkonna tuleviku tööjõuvajaduse ja -oskuste prognoosi arutelul välja, et õdede puudujääk on tervishoius suur. Ekspertide sõnul on Eestis vajalik liikuda aina enam terviseprobleemide ennetamise ja vältimise suunas. Hetkel on aga õdesid hädavaevu niipalju, et tegeleda tervisekahju likvideerimisega. Seetõttu on vajadus jõuliselt suurendada õdede koolituspakkumist.

OSKA tervishoiuvaldkonna uuring analüüsib tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust lähema 10 aasta vaates ning teeb ettepanekuid valdkonna koolituspakkumise tööjõuvajadusega vastavusse viimiseks. Valdkondlik uuring valmib järgmise aasta esimeses pooles.