Töö ja oskused 2025

Avaldatud: 21.04.2016

Uuringu prognoosi kehtivus: 2016–2025

Koostaja(d): Ott Pärna

Sildid: arengutrendid, trendid, tulevikutöö, tööjõud, tööturg

Trendiülevaates „Töö ja oskused 2025” tuuakse välja olulisemad trendid maailmas ja analüüsitakse nende mõju Eesti tööturule kümne aasta perspektiivis.

Ülevaade on koostatud maailma tulevikuseire ekspertide ja mõttekodade uuringute ning analüüside põhjal. Samuti on kasutatud Kutsekoja läbi viidud fookusgruppides osalenud ekspertide mõtteid.

Kogumiku koostas ettevõtja, majandusekspert ja lektor Ott Pärna (PhD).

Töötamise tulevikutrendide väljatoomise eesmärk on:

  • ärgitada ühiskonnas osapooli arutlema tööelu muutuste mõjurite üle,
  • luua taust ja pakkuda mõttesuundi eri majandusharude tööjõuvajaduse prognoosimisele,
  • olla sisendinfoks tuleviku koolitusvajadusega seonduvatele aruteludele.

Ülevaade koosneb viiest osast:

  • Eesti arengut mõjutavad väljakutsed;
  • arengutrendid ja muutused maailmas;
  • tehnoloogiast tulenevad muutused, uued ettevõtlus- ja juhtimismudelid;
  • tulevikutöö olemus ja oskused;
  • huvigruppide ootused ja ekspertide järeldused.