Valmis kolm uut OSKA uuringut

4. september 2019

OSKA koordinatsioonikogu kinnitas vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna ning kaks kultuuri ja loometegevuse uuringut. Ühes neist analüüsiti etenduskunstide, käsitöö, muuseumide, muusika, raamatukogude ja spordi ning teises audiovisuaalvaldkonna, sõna ja keele, turunduse ja kommunikatsiooni, disaini ja kunsti ning trükitööstuse tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust.

Uuringud on plaanis avalikustada oktoobris, seni tegeletakse nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Tulemusi tutvustatakse kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud on suunatud.

Lisaks otsustas koordinatsioonikogu, et OSKA 2020+ prognoosimudelit tutvustatakse valitsusele sügisel. Uues mudelis on OSKA senine metoodika liidetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööjõuprognoosiga ning alates 2021. aastast koostab OSKA ühtset tööjõuprognoosi.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolituses.