Valmisid kinnisvara teenuste ja õiguse tuleviku-uuringud

5. detsember 2019

OSKA koordinatsioonikogu kinnitas tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringud kinnisvara teenuste ja õiguse valdkondades.

Kinnivara teenuste uuringus analüüsiti ehitiste kasutamise ja korrashoiu, kinnisvara vahendamise ja hindamise, maakorralduslike toimingute ning pesumajateenuste tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust. Õiguse uuringus käsitletakse kohtu- ja prokuratuuritöötajate, juristide, vabade õiguselukutsete esindajate ja õigusassistentide tegevust.

Uuringute tulemused on plaanis avalikustada järgmise aasta esimeses pooles. Seni toimetatakse ja kujundatakse uuringute tekste. Tulemusi tutvustatakse ka kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud on suunatud.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolituses.