Valmisid kolm uut OSKA uuringut

17. juuni 2021

analüüs

OSKA koordinatsioonikogu koosolekul anti ülevaade tööturu tulevikutrendide uuringust, OSKA katmata ametialade uuringust ning digi- ja rohepöördeks vajalike oskuste analüüsist.

Tulevikutrendide uuring annab ülevaate trendide mõjust töökohtadele ja oskustele aastani 2030. Põhjalikult on käsitletud viit trendivaldkonda: tehnoloogia, rahvastik, keskkond, üleilmastumine ja väärtused.

Digi- ja roheoskuste ülevaade on vajalik koolituste planeerimiseks ja õppekavade värskendamiseks. Kirjeldatud on oskuste vajadusele viitavad trendid, peamised erialased oskused ning pööret toetavad oskused. Ülevaatele lisab Haridus- ja Teadusministeerium omapoolse analüüsi ning koondülevaadet esitletakse sügisel ka valitsusele.

OSKA valdkonnauuringutes katmata ametialade analüüs annab terviklikuma pildi tööturu olukorrast ning aitab kaasa tööjõuvajaduse paremale analüüsimisele Eestis. Selle käigus koostati hõiveprognoos ametialadele, mis on jäänud varasematest OSKA valdkonnauuringutest välja.

Valminud kolm uuringut avalikustatakse sügisel. Seni käib töö nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Tulevikutrendide ülevaate jaoks arendatakse ka eraldi veebilahendus.

Koordinatsioonikogu otsustas, et järgmised OSKA uuringuvaldkonnad on metsandus, puidutööstus ning masina-, metalli- ja elektroonikatööstus. Uuringutega alustatakse selle aasta teises pooles. Praegu on käimas OSKA sotsiaaltöö ning IKT-uuring, mis avalikustatakse järgmise aasta alguses.

Lisaks otsustati, et teadus- ja arendustegevuse uuringuga alustab OSKA järgmise aasta II kvartalist. Uuringuga selgitatakse välja, millise oskuste profiiliga teadus- ja arendustöötajaid vajab ettevõtlussektor. Kui on teada, milliseid töötajaid vajatakse, saab Eesti tulemuslikumalt liikuda teadmistepõhise majanduse poole.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist. Sellesse kuulub 11 liiget: Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.