Valmisid OSKA COVID-mõjude analüüs ning isikuteenuste ja töötleva tööstuse uuringud

8. detsember 2020

OSKA koordinatsioonikogu kinnitas isikuteenuste ja töötleva tööstusega seotud kutsealade tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsivad uuringud. Lisaks tutvustati COVID-19 eriuuringu peamisi tulemusi ning OSKA uut andmemudelit ja valdkonnauuringute uut metoodikat.

Isikuteenuste uuringus käsitletakse juuksuri-, näo- ja kehahoolduse, massaaži-, spaa- ja muude ilu- ja isikuteenuste tööjõu- ja oskuste vajadust. Töötleva tööstuse uuring annab koondvaate kõikide peamiste tööstusharude tööjõu- ja oskuste vajadusest.

OSKA eriuuring hindab, mil määral mõjutavad viiruskriisist tingitud ühiskonna ja majanduse muutused tööturgu ning tööjõu- ja oskuste vajadust. Samuti selguvad uuringust olulisemad koolitusvajadused, et anda infot täiendus- ja ümberõppe kavandamiseks.

Uuringud on plaanis avalikustada uue aasta alguses. Uuringute tulemusi tutvustatakse kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud ja järeldused on suunatud.

Uus andmemudel võimaldab OSKA uuringutes kasutada senisest enam riigi kogutud andmeid, näiteks töökohtade andmeid töötamise registris.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA on selle aasta lõpuks koostanud kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrrelnud neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.