Valmisid OSKA siseturvalisuse ja ärindushariduse uuringud

16. aprill 2020

OSKA koordinatsioonikogu kinnitas siseturvalisuse ja ärindusharidusega seotud kutsealade tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust analüüsivad uuringud.

Siseturvalisuse uuringus käsitleti Häirekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeteenistuse, Maksu- ja Tolliameti, turvaettevõtete, vanglateenistuse ja kohalike omavalitsuste korrakaitse tuleviku tööjõu- ja oskuste vajadust ning tehti ettepanekuid, kuidas viia erialane õpe ja täienduskoolitus tööturu vajadustega vastavusse.

Ärindushariduse metaanalüüs pakub terviklikku vaadet ärinduse, halduse ja majandusteadusega seotud õppest Eestis ning selle vastavusest tööjõu- ja oskuste vajadusele. Ärinduse ja halduse kutsealasid on varem käsitletud mitmetes OSKA valdkonnauuringutes eraldi.

Uuringud on plaanis avalikustada lähikuudel, seni tegeletakse nende toimetamise, kujundamise ja trükiga. Uuringute tulemusi tutvustatakse kutse- ja kõrgkoolidele, poliitikakujundajatele ning teistele, kellele uuringute ettepanekud ja järeldused on suunatud.

Koordinatsioonikogu juhib OSKA elluviimist, sinna kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Ametühingute Keskliidu ja Eesti Töötukassa esindajad.

OSKA koostab aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes.