Enimnõutud oskused ning ametid LinkedIn´i töökuulutustes

23. aprill 2018

LinkedIn töökohal õppimise uuring tõi välja kasvava ebakõla olemasolevate ning nõutud oskuste vahel. Ettevõtete edu tagab vajalike oskustega inimeste värbamine ning töötajate oskuste arendamine. Uuringus osalenud ligi 4000 personali-, koolitus- ning ettevõtte juhti peavad kõige olulisemaks arendada juhtimis-, suhtlemis- ja koostööoskusi.

LinkedIn´i enam kui 500 miljoni kasutaja andmete analüüs näitas, et enimnõutud oskused ning nendega seotud ametid on järgmised:

  1. pilve- ja hajustehnoloogiad – pilvelahenduste arhitekt;
  2. statistiline analüüs ning andmekaeve – ärianalüütik, andmeanalüütik;
  3. tarkvararakenduste integratsioon – süsteemiinsener;
  4. veebiarendus – veebiarendaja, veebidisainer;
  5. kasutajaliidese disain – UX/UI arendaja, veebiarendaja.

IT-töökohtade ning vastavate oskuste kasvule viitab palju uuringuid. Andmed ning tehisintellekt on eestvedajateks tööstuse arengus; nõudlus loodus- ja täppisteaduste, tehnika, tootmise ja ehituse (LTT) erialaspetsialistide järele on kasvamas ning tõusujoones on ka valdkonna palgad.

Infotehnoloogia valdkonnas on ühed kõrgeimad palgad Eestis. Kõrge palgaga ametikohtade seas on nt järgmised: IT-juht, IT-arhitekt, ASP.NET-programmeerija, C-programmeerija, SEO-analüütik, äriinfo spetsialist (IT), C++programmeerija, võrguadministraator, tarkvarainsener, süsteemiinsener, java-programmeerija, IT-turbespetsialist, IT-projektijuht, Oracle-programmeerija.