Valdkondade tööjõuvajadus püsib COVID-eelsel tasemel

3. november 2022

Tööjõuvajadus 2

Kuigi mõnel ametialal koroonakriisi ajal töötajate arv oluliselt muutus, vastab tööjõuvajadus enamikes valdkondades endiselt OSKA pandeemiaeelsele prognoosile. 

Viimasel kolmel aastal on  enim töökohti lisandunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), hariduse, tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas ning vähenenud on majutus-, toitlustus-, turismivaldkonna töötajate hulk, näitavad statistikaameti kogutud maksu- ja tolliameti töötamise registri (TÖR) andmed.

Loe lähemalt

Tööturg vajab mitmekesiste oskustega õppimisalteid inimesi

16. mai 2022

töötajad

Märke sellest, milline on tulevikutöö, näeme juba täna. Töötamise võimalused muutuvad mitmekesisemaks ja paindlikumaks. Nii noored, kes alles sisenevad tööturule, kui ka juba töötavad inimesed peavad arvestama sellega, et ei piisa, kui täna üks amet selgeks õppida ja eeldada, et nendest oskustest ja teadmistest jätkub elu lõpuni. Valmis tuleb olla pidevaks täiend-, aga vajadusel ka ümberõppeks.

Loe lähemalt

Tööturu oskusnõuded on inimeste väljaõppest alati sammu võrra ees

13. mai 2022

õpilane

Ajal, mil lõpuklasside õpilased demonstreerivad eksamitel oma aastatega kogutud teadmisi ja analüüsivõimet, tasub ka neil, kel õpi- ja karjääriteel juba pikemad rajad sisse tallatud, mõtiskleda teadmiste ja oskuste olulisuse ning täiendamise vajaduse üle. On ju kooli lõpetamine üksnes lävepakk elukestvasse õppesse, kirjutab OSKA uuringujuht Urve Mets.

Loe lähemalt