Ilma võõrkeelteta on tuleviku tööturul keeruline

14. september 2018

Kuigi eestlased on tuntud hea inglise keele oskuse poolest, peaksime endale meelde tuletama, et vaja läheb ka teisi keeli.  Üleilmsel tööturul lähevad kõrgesse hinda ka nt vene, hiina, araabia, portugali ja hispaania keele oskus ning keeleõppimisega saab hoida meele ärksana ning õppida mõistma teisi kultuure. Keeleoskus on paljudel ametikohtadel värbamise eelduseks ning tööturul nõutud võõrkeele oskus võib oluliselt tõsta saadavat töötasu.

Inglise keel on oluline nii haridus- kui töömaailmas, 2016. aastal Cambridge English´i poolt läbi viidud uuring näitab, et ligi 85% rahvusvahelistes organisatsioonides on üheks töökeeleks inglise keel. Akadeemilistest ajakirjadest 80% on inglisekeelsed. Tööandjate hinnangutele toetudes on keeleoskuse juures olulised nii lugemis-, kirjutamis-, rääkimis- kui kuulamisoskus. Eriti oluliseks peetakse just lugemis- ja rääkimisoskust, mis võimaldab ammutada erialaseid teadmisi ning suhelda välismaa partneritega. Finants- ja justiitsvaldkondades eeldatakse väga heal tasemel erialaspetsiifilise inglise keele tundmist. Turismi- ja teenindusvaldkonnas on eriti oluline võõrkeeles suhtlemise oskus, kasutatav keel on igapäevasem. Inglise keelt õpib hinnanguliselt iga seitsmes maailma kodanik ehk 1,5 miljardit inimest. Euroopa keskkoolides õpib 94% õpilastest inglise keelt.

Väga häid inglise keele oskajaid võib kõige tõenäolisemalt kohata Rootsis, Hollandis, Taanis ja Norras, Soomes, Sloveenias. Edetabeli tippu mahuvad ka Eesti, Luksemburg ja Poola.

Siiski ei tuleks tähelepanu pöörata ainult ühele keelele. Eesti tööandjad on kõige vajalikuma keelena märkinud hoopis eesti keelt. Haridus- ja Teadusministeeriumi info kohaselt on Eesti inimeste töövõimaluste jaoks olulised võõrkeeled inglise ja soome. Kasu ehk mõju palgale on märkimisväärsem juhi, tippspetsialisti ja ametniku ametikohtadel, eelkõige majutuse ja toitlustuse, info ja side ning kinnisvara-alal. Töö leidmise võimalusi parandab oluliselt vene keele oskus, kusjuures 81% Eesti tööealistest elanikest valdab mingil tasemel just vene keelt. Inglise keelt räägib 51% Eesti elanikest, soome keelt 16%, saksa keelt 10%. Aina enam räägitakse ka sellest, et globaliseeruvas maailmas võib olulise konkurentsieelise anda vene, hiina, hispaania, portugali või araabia keele oskus.