Inimesed on valmis usaldama robotitele vaid osa töödest

10. oktoober 2018

Lihtsamate ülesannete nagu kodu korrastamise või pakkide kohaletoimetamise usaldaks robotite hoolde 73% inimestest. Kuid vähesed inimesed usaldaksid robotitele väga isiklikke või keerulisi otsuseid eeldavaid ülesandeid. 8% lubaks robotil valida endale (abi)kaasa, 14% lubaks end kohtuvaidluses robotil kaitsta. Iga teine inimene lubaks robotil hoolitseda auto tehnoseisundi eest, autojuhina usaldaks tehisintellekti iga kolmas, vaid 14% lubaks robotil lapsi kooli sõidutada.

Teatud ülesannetes inimesed juba usaldavad roboteid, nt 70% võtaks kuulda roboti meelelahutussoovitusi, 60% laseks robotil soovitada edasiõppimisvõimalusi, pooled loeksid uudiseid, mille koostamise aluseks on roboti tehtud uurimustöö. Teistes ülesannetes peetakse roboteid aga pigem ebasobivateks, näiteks lubaks robotitel lapsi õpetada vaid 33%, oma raha investeerida 27%, testamenti koostada 24% ning opereerida või ravimeid välja kirjutada 23% vastanutest. Huvitava seigana ilmnes vastustest, et kuigi vaid 20% lubaks robotil teha juukselõikust, nõustuks 38% roboti poolt valitud garderoobi kandma.

Ameerika kolledži kursusi pakkuv veebileht Study.com-i küsitlusele vastas 1031 üle 18-aastast inimest. Vastajatelt küsiti, milliseid ülesandeid nad usaldaksid tehisintellekti kasutavate robotite hoolde. Sarnane Briti uuring tõi välja, et ühiskonnas on robotite kasutuselevõtu osas nii positiivseid kui negatiivseid hoiakuid. 40% vastanutest usaldaks robotile kodu korrastamise, 17% toiduvalmistamise. Lennukijuhtimise, pensionifondi haldamise või opereerimise usaldaks robotile vaid 8%.