Liiga palju häid personalijuhte?

27. juuni 2018

OSKA prognoosi kohaselt jääb aastatega 2014-2016 võrreldes hõive personalitöö kutsealal lähema kümne aasta perspektiivis ligikaudu samale tasemele. Väheneb administreerimise ja personaliarvestuse osakaal ja suureneb personalijuhtide ning tippspetsialistide arv.

Tehnoloogia areng on toonud meile väga palju muutusi igas eluvaldkonnas. Organisatsioonides tähendab see elulist vajadust kiireteks muutusteks ja arenemiseks. Inimeste juhtimise kompetents on alati olnud, kuid muutub lähitulevikus veelgi kriitilisemaks kompetentsiks organisatsioonides. Personalijuhilt eeldatakse üha enam organisatsiooni arengustrateegias kaasa rääkimist ning tema töös suureneb nõustamise osakaal. Kaasaegsed organisatsioonid otsivad ja rakendavad erinevaid võimalusi, kuidas saavutada efektiivseid tulemusi erinevatesse generatsioonidesse ja kultuuridesse kuuluvate ning erineva tööaja ja töövormiga töötajatega.
Personalitöö järgmise 10 aasta tööhõive muutuse olulisemad mõjutajad on demograafilised muutused (personaliteenused noortele, vanemaealistele, erivajadustega inimestele, tööturult eemale jäänud rühmadele, välismaalastele jne). Enam on vaja spetsialiste, kes suudavad loovalt ja tulemuslikult värvata ning kes suudavad kujundada töö töötajale sobivaks ning organisatsioonikultuuri selliseks, mis töötajaid ligi meelitab ning hoiab.
Juhtide roll suureneb
Kuna iga inimene organisatsioonis muutub praegusest veelgi enam väärtustatuks ning otsitakse võimalusi võimalikult isikupõhiseks lähenemiseks, siis personalitööga hakkavad juhid ka ise rohkem tegelema. Samuti võivad turundus-, kommunikatsiooni-ja teised töötajad mõningaid personalitöö rolle üle võtta.

Koolides on personalitöö valdkonna õpetamine praegu üldiselt väga heal tasemel ning lõpetajad väljuvad koolidest suurepärase ettevalmistusega. Seda enam, et õppijatest enamus tegelikult juba töötab personalitöö valdkonnas või on muult ametikohalt tulnud end just personalitöö valdkonnas täiendama. Mida enam juhid ja personalijuhid teadmisi täiendavad ning uusi trende ning teadlaste avastusi praktikasse rakendavad, seda suurem on töötajate tahe panustada töösse ja saavutada eesmärke ning seda paremini läheb meil kõigil.

ENE ÕLLE, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE tegevjuht

https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/06/23/ene-olle-kas-personalijuhte-on-liiga-palju