Vaata kõiki näidikulehti

Õpetajad ja õppejõud

Õpetajate ja õppejõudude ametialagrupp sisaldab järgmisi näidisameteid: lasteaiaõpetaja, aineõpetaja, klassiõpetaja, kutseõpetaja, õppejõud, lektor

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

Soo- ja vanusjaotus

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel