Plastitöötluse seadistaja eriala saab omandada õpipoisiõppes

14. mai 2018

OSKA keemia- ja plastitööstuse uuringust lähtuvalt käivitati Eesti Plastitööstuse Liidu ja Hiiumaa Ametikooli eestvedamisel plastitöötluse seadistaja õpipoisiõpe Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Seadistajaks õpib sel õppeaastal 17 õppurit.

Uuringu ettepanekute ellu viimist arutanud eksperdid rõhutasid aga vajadust jätkuvalt arendada koolide ja ettevõtjate koostööd õppe praktilisemaks muutmisel ning erialade populariseerimisel. Ettevõtete spetsialistide kasutamine õpetamisel tagab kaasaegse ja kvaliteetse õppe, aga selle paremaks teostamiseks tuleb pakkuda neile võrreldavat tasu erasektoriga. Ettevõtjatel on häid kogemusi plastierialade tudengitele stipendiumite pakkumisel, mida saab laiendada ka teistesse valdkondadesse.

Nutika spetsialiseerumise stipendiumeid peaks pakkuma ka kõigile keemia erialadele, sest need tõstavad võimekamate tudengikandidaatide huvi eriala vastu ning aitavad kaasa, et õpinguid ei katkestataks.

Kuna huvi valdkonna erialasid õppida ei ole oluliselt tõusnud, pakuti ühe võimalusena välja ka koostööd huviringidega. Näiteks saavad ettevõtjad toetada laste osalemist tehnikaringides, et ergutada huvi reaalainete vastu. Lisaks rõhutati, et maailma suurim robootikafestival Robotex ning saatesari Rakett69 on teinud tänuväärset tööd nii noortele kui lapsevanematele reaalainete alaste teadmiste populariseerimisel.

OSKA keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse uuringus tehti ettepanekuid selleks, et viia tuleviku tööjõu ja oskuste vajadus vastavusse hariduses pakutavaga. Ettepanekute seirest selgus, et suurem osa on kas ellu viimisel (40%) või plaanitakse ellu viia (35%).

Uuringu koostamises osalenud keemia- , kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse eksperdikogu sai ülevaate ettepanekute ellu viimisest. Osade ettepanekute puhul täpsustati ellu viimise eest vastutajaid, kellelt kogutakse täiendavat infot.

OSKA uuringus analüüsiti, milline on keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse tööjõu- ja oskuste vajadus aastaks 2021 ning kuidas peaks sellele vastamiseks muutma erialast õpet kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitust.