Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

Prognoosi keskmes on valdkondade terviklik vaade, kus tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide valdkondade– koksi ja puhastatud naftatoodete, kemikaalide ja keemiatoodete, põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide, kummi- ja plasttoodete ning muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmise – ametirühmade lõikes. Vaatluse all on nii tootmisprotsessi insenerid ja tootmisjuhid kui masinate operaatorid ja seadistajad, lukksepad ning teised ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad.

Valdkonnas tegutsevad tugevad erialaliidud nagu Eesti Keemiatööstuse Liit, Eesti Plastitööstuse Liit ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit.

OSKA keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Võtmeeksperdid on: Hallar Meybaum, Eesti Keemiatööstuse Liit; Peeter Mõrd, Eesti Plastitööstuse Liit ja Ensto Ensek AS ning Enno Rebane Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit.

Eksperte esindavad: Andres Krumme, Tallinna Tehnikaülikool; Anu Ind, Krimelte OÜ; Anu Moosel, SA Innove; Anti Orav, Pipelife Eesti AS; Galina Trofimova, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus; Irina Linde, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus; Jaanus Tärnov, Innovatsiooniklaster PLASTICS ESTONIA; Kadri Rattasepp, NMP Silmet OÜ; Kalev Ramjalg, Eesti Betooniühing ja Roxor Ehitus OÜ; Liana Roos, Haridus- ja Teadusministeerium; Meelis Mereküla, Haridus- ja Teadusministeerium; Rami Morel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Rena Kaup, Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ; Tea Allikmäe, Viru Keemia Grupp AS; Toomas Pihl, Tallinna Tehnikakõrgkool; Uno Mäeorg, Tartu Ülikool; Vahur Oja, Tallinna Tehnikaülikool.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse uuringu lühiversioon

Keemia_kummi_plasti_ ja ehitusmaterjalitööstuse_uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest

COVID-19 eriuuring: keemia- ja plastitööstus