Revolutsioonilised robotid, mis on inspireeritud loodusest ja loomadest

29. märts 2018

Tehnoloogia ja looduse kohtumiskohaks on biomimikri kasutamine ehk robotid, mis on inspireeritud loodusest ja loomadest. Robotite loomisel jäljendatakse loomade liikumisviise, kuid nende kasutusvõimalused võivad olla vägagi erinevad.

Pistrik-robot hoiab lennujaamades linnud maandumisradadest eemal. Taimekasvatuses võib aga peagi kasu lõigata Tarzani kombel taimede kohal rippuvast robotist, mis suudab sel moel hästi taimede kohta infot koguda. Vee-aluseks pikaajaliseks jälgimiseks sobib rai-sarnane paindlikult liikuv robot ning kaheksajala kombel vett sisse tõmmates liikuv robot on sarnaselt looduse loodule pehmete osadega. Nii vees kui maal, suuruse vähendades isegi inimkehas, saab paindlikult edasiliikumisega hakkama mao-sarnane robot.

Kosmilistes kaugustes hõljuva prügi kattesaamiseks on teadlased inspiratsiooni saanud iminappade ja haardevõime poolest tuntud gekodest. Vertikaal- kui horisontaalpindadel liikumiseks võetakse eeskuju aga prussakatest. Boston Dynamics on koera-roboti kujundanud inimese sõbra sarnaseks, kes liigub paindlikult ka ebatasasel pinnasel ning suudab vastu panna nt lükkamisele.

Eestiski teevad teadlased robotite välja töötamisel edusamme, igapäevaselt võib kohata pakiveoroboteid Starship ning muusemi ja telekommunikatsiooniettevõtte vastuvõtutöötajana humanoidrobot Pepperit. Varajane huvi tehnoloogia vastu, mida toetavad muuseumiväljapanekud, robootikapäevad ja -festivalid, on võimalus, et just tänastest noortest võrsuvad innovaatorid ka biomimikrit kasutavate robotite loojatena. Näiteks on noore Eesti teadlase uurimustöö seotud robotnahaga – roboti pinda katvate sensoritega, ning erinevaid õppimis– ja teadutöövõimalusi on ka Eesti kõrghariduses.

Mõistetest

Biomimikri tuleb sõnadest (bios – elu ja mimesis – jäljendamine) ning tähendab uut teadusharu, mis uurib looduse parimaid disainiideid ning püüab neid imiteerides lahendada inimeste probleeme. Nii uuritakse näiteks taimelehtede ehitust, et leiutada parem päikesepatarei.

Bioonika erineb biotehnoloogiast ning tähendab teadusharu, mis elusorganisme analüüsides ja eeskujuks võttes loob erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Tuntuimateks näideteks bioonilised kunstjäsemed ja muud tagavaraosad inimmasinale, nagu kunstnahk või kuulmist ja nägemist parandavad implantaadid.