Seitse vajalikku oskust unistuste töökoha saamiseks

1. detsember 2017

Mõningad oskused tulevad sulle alati kasuks ja eriti veel siis, kui püüdled oma unistuste töökoha poole. Kutsekoda vahendab OSKA uuringute põhjal välja selgitatud oskusi, mis aitavad Sul oma unistusele lähemale jõuda!

1. Oskus kasutada tehnoloogiat eesmärgipäraselt. Ükski tööandja ei eelda, et koolipingist tulles oskab noor igale küsimusele peast vastata. Küll aga on oluline teada, kuidas digitehnoloogiat efektiivselt kasutada, et leida vajalikele küsimustele vastused.

2. Oskus ja tahtmine pidevalt õppida. Uudishimu ja avatus õppimisele loovad baasi vajaliku töökogemuse kiireks omandamiseks. Nii arenetakse juba mõne kuuga hinnatud töötajaks ja kolleegiks.

3. Ülesannete ja probleemide loova lahendamise oskust ootavad eranditult kõik tööandjad igas valdkonnas. Seda täiendab hästi ka tehnoloogiliste võimaluste oskuslik kasutamine.

4. Meeskonnatöö oskus. Et olla edukas, peab oskama koostööd teha erinevate inimestega, sh ka virtuaalset koostööd. Meeskonnatöö toimimiseks on samuti tarvis osata ülesandeid delegeerida, kaaslasi motiveerida ning võtta ja jagada vastutust.

5. Suhtlemis- ja kommunikatsioonioskused on midagi, mida tööandjad eeldavad. Just julgus, selgelt väljendamise oskus ja põhjendatud arvamus aitavad muuta edastatud info veenvaks.

6. Algoritmiline mõtlemine. Et olla edukas, peab oskama otsuste tagajärgi hinnata. Just nagu matemaatikas 1+1=2, on soovitud lõpptulemuse saavutamiseks vajalik suunata oma valikuid eesmärgi saavutamise poole.

7. Oskus siduda erinevaid teadmisi. Edukusele aitab kaasa oskus mõista ja omavahel siduda erinevate valdkondade teadmisi ning nendega tegelevaid inimesi. Seejuures võiks olla süvateadmised vähemalt ühel alal.

http://noortehaal.delfi.ee/news/teeviit/seitse-vajalikku-oskust-unistuste-tookoha-saamiseks?id=80323594