Tööjaotus inimeste ja masinate vahel muutub

24. september 2018

Maailma Majandusfoorumi tulevikutöö raportist selgub, et 2025. aastaks täidavad enam kui pooli tööülesandeid masinad. Masinate kasutuselevõtu tõttu kaob globaalselt hinnanguliselt 75 miljonit töökohta, kuid uued tehnoloogiad toovad juurde ka 133 miljonit uut ametikohta.

Muutuvad ka tööülesanded ning tööks vajalikud oskused. Masinate ja robotite roll juhtimise ja nõustamise, argumentatsiooni ja otsustamisega seotud ülesannete täitmisel suureneb. Näiteks võrreldes tänasega kasvab aastaks 2022 masinate poolt tehtavate info- ning andmetöötluse, infootsingu ning -ülekandega seotud tööülesannete hulk 16% võrra. Küsitletud ettevõtetest plaanib 85% laiendada suurandmete analüüsi ning pilvetehnoloogiatega seotud rakenduste kasutamist, samuti investeerida asjade interneti (IoT), mobiilirakenduste, veebiturunduse, masinõppe ning virtuaalreaalsuse kasutamisse. Robotite kasutuselevõtu protsent valdkondades on erinev, varieerudes 37%-st 23%-ni. Kõige rohkem plaanitakse kasutusele võtta tööstusroboteid. Gaasi- ja naftatööstuses on nõudlus nii kohtrobotite kui õhu- kui veealuste robotite järele. Finantsvaldkonnas on plaanis kasutada humanoidroboteid. 70% tervishoiuettevõtetest plaanib lähiaastatel kaasaskantavate elektroonikaseadmete kasutuselevõttu. Tulevikus on nõutud töötajad, kes tunnevad tehnika viimast sõna: tehisintellekti ja masinõppimise, suurandmete, protsessi automatiseerimise, plokiahela ning küberturvalisuse spetsialistid, kasutajamugavuse ning inimese-masina suhtlemise disainerid ja robotiinsenerid.

Muutuvas töömaailmas peavad inimesed õppima uusi oskusi, sealjuures keskenduma loovusele ja innovatsioonile ning olema valmis pidevalt oma oskusi täiendama. 40% töötajatest vajab aastaks 2022 oma töö tegemiseks senisest erinevaid oskusi. Töötajale tähendab see keskmiselt 101 päeva täiendavat õpet. Nende jaoks, kelle töö kaob, võib ümberõpe kesta kaks või enam aastat, 70% neist, kel tuleb tööd vahetada, muudavad tegutsemisvaldkonda. Töökohtade arv kasvab lisaks tehnoloogiaga seotule ka hariduses, rohelise energia alal, hoolekandes, vaba aja veetmisega seotud tegevustes ja tervishoius. Tulevikus on nõutud ka inimestega töötajad nagu klienditeenindajad, müügi- ja turundus-, koolitus- ja arendus- ning inim-, kultuuri- ja organisatsiooniarengu spetsialistid, samuti innovatsioonijuhid. Vaata täpsemalt WEF videost.

Neljanda tööstusrevolutsiooni mõju tööjõuturule uuriv Maailma majandusfoorumi tulevikutöö raport 2018 on 2016. aastal ilmunud uuringu uuendatud versioon. Prognoos põhineb peamiselt suurte rahvusvaheliste ettevõtete ja suure tuluga oluliste kohalike tööandjate vastustel. Vastused katavad 12 valdkonda (IT-st ja turismist, keemia- ja metallitööstuseni) ning 20 riigi (sh Venemaa, Šveits, Saksamaa, Prantsusmaa) hinnanguid. Valim esindab 70% globaalsest SKP-st ning enam kui 15 miljonit töötajat.