Töötukassa hakkab osadele õppuritele rahalist toetust maksma

14. detsember 2016

Alates 2017. aasta sügissemestrist hakkab töötukassa maksma rahalist toetust osadele kutse- ja kõrgkooli õppima asuvatele inimestele.

130-260 eurot kuus hakkavad saama õppurid, kellel puudub varasem erialane haridus ning kellel on põhi- või keskkooli lõpetamisest möödas vähemalt viis aastat, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Toetust saavad taotleda ka inimesed, kes on varasema eriala omandanud vähemalt 15 aastat tagasi. Samuti need, kes on sunnitud töökohta vahetama tervisemurede tõttu.

Valdkondi, mille õppimist rahaliselt toetatakse, on kaheksa. Valdkondade valik põhineb sihtasutuse Kutsekoda OSKA uuringutele, mis näitavad ühtlasi, et IT spetsialiste on vaja neis kõigis.

“Meie uuringud näitavad, et naljalt enam sellist tööd ei leia, kus arvutioskust vaja pole. Ja mitte lihtsalt sellist tavapärast arvutikasutaja oskust, vaid oma valdkonnast tulenevat tehnoloogia kasutamise oskust,” märkis SA Kutsekoda juhatuse liige Tiia Randma.

“Milliseks kujuneb toetuse suurus, sõltub sellest, millised on inimese sissetulekud. Näiteks meie töötuna registreeritud klientide puhul, kel puudub muu sissetulek, on toetuse suuruseks 260 eurot, aga töötavate inimeste puhul on toetuse suuruseks 130 eurot. Kui inimene saab samal ajal töövõime toetust, siis saab tema koolitustoetust 130 eurot kuus, mitte 260 eurot kuus,” sõnas töötukassa juhatuse liige Reelika Leetmaa.

http://uudised.err.ee/v/majandus/5b52d247-3a35-4da0-847c-706b5c173f00/tootukassa-hakkab-osadele-oppuritele-rahalist-toetust-maksma