TOP 8: ametid, mida kutsekoolides õppida

20. märts 2023

Kui mõtled ümberõppele või alles planeerid oma esimest karjääriteed, on hea teada, milliseid spetsialiste tööturul vajatakse nii praegu kui ka aastate pärast.

 

Kutsekoja OSKA uuringutele tuginedes saab esitada loetelu ametitest, mille oskajate järele on järgneval kümnendil kasvav nõudlus ning mida on võimalik õppida kutseõppes.

1. Tarkvaraarendaja või IT süsteemide spetsialist. OSKA prognoosi kohaselt vajab Eesti majandus igal aastal vähemalt 2600 uut IT-spetsialist. Eriala plussiks on IT-sektori kõrgemad palgad ning mitmekülgsed karjäärivõimalused, sest valida on võimalik just enda huvide ja oskustega sobiv töökoht. Kuna tehakse palju meeskonnatööd, saate tutvuda töökohal uute ning ägedate inimestega. Lisaboonuseks on teadmine, et üheskoos eri alade asjatundjatega panustate innovaatiliste keskkonnale sõbralike toodete või teenuste loomisse.

2. Mehhatroonik, automaatik. Kasvamas on vajadus mehhatroonikute ja automaatikute järele, sest tootmises kasutatakse aina enam seadmeid ning nende hooldamiseks ja seadistamiseks on tulevikus vaja ka enam inimesi. Tööstusmaailm vajab mehhatroonikuid ja automaatikuid, olgu siis tegemist suurtööstuste või niššitootmisega. Automatiseerimine kasvab ehituses, vee- ja jäätmemajanduses, energeetikas, kinnisvarahalduses ja -hoolduses, laonduses ja kaubakäitluses – kõikidel elualadel.

Mehhatroonik tuleb appi masinate ja liinide seadistamisel ning nende konstruktsiooniliste ühenduste loomisel ja hooldamisel. Mehhatroonikute ja automaatikute ametialad sarnanevad üha enam IT-spetsialistide ametialale, keda vajatakse kõigis valdkondades.

3. Elektrik. Elektrita ei kujuta me ette igapäevast elu ning rohepöörde valguses on see A ja O. Valdkonnas seisavad ees põnevad muutused taastuvatele energiakandjatele üleminekul. Kuna lähema viie aasta jooksul jõuab kolmandik praegustest töötajatest pensioniikka, ootab uusi tulijaid ees avar tööpõld.

4. Turvasüsteemide tehnik. Tehnoloogia osakaal turvateenuse osutamisel kasvab ning seega suureneb ka hooldus- ja remondivajadus. Tehnoloogia uuenedes on vaja seadmeid ja süsteeme vahetada ka vanades majades.

Vajatakse hoone tehnosüsteemide ja -automaatika ehitamise ja hooldamisega seotud inimesi, sest nii uutes kui ka renoveeritavates hoonetes muutuvad tehnosüsteemid, ehitatakse nutikaid maju ning energiatõhusaid hooneid.

6. Hooldustöötaja. Sotsiaaltöö valdkonnas töökohtade arv kasvab, kuna elanikkond vananeb. Kõige enam on valdkonnas juurde vaja hooldustöötajaid. Vajadus kasvab ka sotsiaaltöötajate järele.

7. Ehitaja. Terav puudu on konstruktsiooniehitajatest, kes püstitavad nii puit-, betoon- kui ka muid konstruktsioone.

8. Sõidukijuht. Juurde on vaja näiteks bussijuhte, veoautojuhte, metsanduses puiduveoki juhte, kuna praegune töötajaskond vananeb kiiresti. Kui uut autojuhtide põlvkonda peale ei kasva, võib juba mõne aasta pärast tekkida probleeme toidukaupade jõudmisega kauplustesse või kütuse jõudmisega tanklatesse. Poolautonoomsete ja isejuhtivate sõidukite kasutusele võtuga võivad sõidukijuhtidest saada tulevikus sõidukioperaatorid.

Ametite ja õppimisvõimalustega saad tutvuda www.haridusportaal.edu.ee ja www.worldskillsestonia.ee

Artikkel ilmus koostöös Haridus- ja Noorteametiga  Postimehe veebiväljaandes 15. märtsil 2023.