Digi- ja rohepööre toovad vajaduse oskusi täiendada

9. september 2021

rohepööre

Lähiaastatel lähevad aina enam hinda rohe- ja digioskused ning neid on vaja pea kõigil töötleva tööstuse töötajatel. OSKA digi- ja roheoskuste ülevaate autorid Urve Mets, Anneli Leemet ning Terje Kaelep kirjutavad, miks ja milliseid oskusi arendada tasub.

Loe lähemalt

Valmisid kolm uut OSKA uuringut

17. juuni 2021

analüüs

OSKA koordinatsioonikogu koosolekul anti ülevaade tööturu tulevikutrendide uuringust, OSKA katmata ametialade uuringust ning digi- ja rohepöördeks vajalike oskuste analüüsist.

Loe lähemalt

Viis põhjust siduda oma tulevik tehnikavaldkonnaga

17. juuni 2021

tehnikavaldkond

Taas on käes see aeg aastast, kui nii noored kui ka ümberõpet plaanivad täiskasvanud on valikute ees: mida õppida, et ka aastate pärast jaguks huvipakkuvat tööd ja karjäärivõimalusi?

Ennustamine on mõistagi keeruline ja tänamatu töö, sest ametid ja oskused, mida tulevikus enim vajatakse, muutuvad kiiresti. Küll aga ollakse ühel meelel, et tehnika ja inseneeria vallas on väljaõppinud spetsialistidel tulevikus üha suurem roll. Siin on viis head põhjust, miks tasub õppide tehnikaerialasid.

Loe lähemalt

Tööstus, IT-sektor, haridus ja tervishoid on karjääriteel kindlad valikud

11. juuni 2021

insener

Tehnilistel erialadel, sisekaitses, hariduses ja tervishoius jääb lähitulevikus töötajaid puudu, selgub OSKA tuleviku-uuringutest. See tähendab, et nende erialade lõpetajad on pikisilmi tööturule oodatud ning sobiva töökoha leidmine lihtne.

Õiguses, personalitöös, turunduses, filoloogias, avalikus halduses ja majanduses on aga lõpetajaid võrreldes tuleviku töökohtadega liiga palju ning sestap konkurents tööturul tihe.

Loe lähemalt

Triin Ploompuu: tehnikavaldkond ootab noori

11. juuni 2021

tehnik

On lõpupidude aeg ja paljud noored peavad otsustama, millist eriala ja kuhu edasi õppima minna. Kutsuksin lapsevanemaid ja tööeluga kursis olevaid inimesi koos noortega läbi arutama, millised on tuleviku perspektiivid päriselt.

Fakt on see, et Eesti majanduse võtmeküsimuseks kujuneb oskustööjõud tehnikavaldkonnas, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Triin Ploompuu.

Loe lähemalt