OSKA uuring: inseneride nappus pidurdab tööstuse arengut

20. aprill 2023

Inseneride ja teiste tehnilise kõrgharidusega spetsialistide nappus ning ebapiisav järelkasv on ülikriitiline. Algatused nii kõrg- kui kutseõppe tehnikaerialadelt uue tööjõu kasvatamiseks tuleb käima lükata kohe, selgub värskest OSKA masina-, metalli- ja elektroonikatööstuse valdkonna uuringust.

Loe lähemalt

Järelvaadatav: OSKA üldprognoosi infotund

21. märts 2023

OSKA üldprognoos annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast, tööjõuvajadusest ning sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2031. Hinnatud on tööjõuvajadust ametigruppide ja tegevusalade kaupa ning haridustaseme järgi. Käsitletud on ka välistööjõu kasutamist, tööjõu voolavust ning pensionile jääjate asendamise vajadust lähiaastatel.

Loe lähemalt