Kiirenesid muutused tööturul

10. juuni 2021

töötajad

Kriisis tasub üle vaadata oma teadmised-oskused-kogemused ning mõelda, kuidas neid täiendada ja kasutada uutes oludes või hoopis muus valdkonnas.

COVID-19 viirusest põhjustatud kriis on võrreldes varasemate globaalsete majandus- ja finantskriisidega osutunud märksa kõikehõlmavamaks. Eesti väikeses ja avatud majanduses ei ole COVID-19 pandeemia mõjudest ning sellest tingitud majanduskriisist jäänud puutumata ükski tegevusala.

Loe lähemalt

Indrek Reimand: võime õdesid koolitada. Aga mis neid Eestis kinni hoiaks?

9. juuni 2021

koolitama

Värskelt koolitatud spetsialistide nappus tööturul puudutab nii õdesid kui ka õpetajaid, IT-spetsialiste ja insenere. Riik, tööandjad ja haridusasutused on juba aastaid ühiselt pingutanud, et leida Eestis, kus rahvaarv väheneb ja rahvastik vananeb, tasakaal riigi toimimiseks vajalike erialade õpetamisel. Ehkki arenguruumi veel on, näitavad arvud seniste jõupingutuste esimesi vilju.

Loe lähemalt

Digitulevik on juba päral

14. mai 2021

digioskused

Nutitelefonist uudiste lugemise ja sotsiaalmeedia tarbimisega saad hakkama, e-kirju oskad saata, Wordis lood tekste ja Excelis teed vajalikud graafikud valmis, arvutit ja veebi kasutad turvaliselt. Baasdigioskuste kirjelduse järgi oled iseseisev kasutaja, kellel on kesktaseme oskused.

Loe lähemalt

Millist erialavalikut teha?

7. mai 2021

erialavalik

Erialavalikut tehes tasub ka uurida, milline tulevik ootab ees Eesti tööturgu, milliste ametite järele vajadus kasvab ja kus pigem kahaneb. Samuti tuleks vaadata, milliseid oskusi tööturul rohkem hinnatakse, et teada, millele õpingute jooksul rohkem tähelepanu pöörata või kus end täiendada vaja.

Tänuväärse töö on siin ära teinud OSKA tuleviku töökohtade ja oskuste vajaduse uuringud, kust saab infot, mis ootab erinevaid ametialasid tulevikus, kas töökohtade arv kasvab või kahaneb, mida ametis edukaks töötamiseks vaja osata on ning kas töötajaid jääb tuleviku tööturul selles ametis pigem puudu või on konkurents tööturul tihe. Täpsemalt saab erinevate ametialade tuleviku kohta uurida haridusportaal.edu.ee/ametialad.

Loe lähemalt

OSKA: Inseneride puudus ähvardab töötleva tööstuse arengut

5. aprill 2021

Eestit ootab ees inseneride ja teiste töötleva tööstuse spetsialistide põud, mis vajab kiiret lahendust riigilt ja ettevõtjatelt, vastasel juhul kannatab tööstuse areng ja seeläbi riigi maksutulu. OSKA töötleva tööstuse lähituleviku töökohtade ja oskuste vajadusi analüüsinud uuringust selgub, et lähikümnendil jääb puudu 2/3 inseneridest, kirjutavad Ave Ungro (OSKA uuringujuht) ja Rain Leoma (OSKA andmeanalüütik).

Loe lähemalt

Isikuteenuste koolitusturg vajab olulisi muudatusi

26. märts 2021

Kutsekoda tutvustas möödunud nädalal OSKA isikuteenuste uuringut, milles analüüsiti selle valdkonna olukorda ja erialast ettevalmistust, prognoositi tööjõuvajadust aastani 2027, toodi välja puudused ja esitati ettepanekuid. Uuringu tulemusi tutvustasid OSKA analüütik Mare Uiboupin ja uuringujuht Ingrid Lepik.

Loe lähemalt