Finantssektor vajab töötajaid, kellel on teadmised nii majandusest kui ka digitehnoloogiast

17. detsember 2020

Tänapäevased finantsettevõtted on muutunud rahandus- ja IKT-valdkonna sümbioosiks ning töötajatel on vaja sügavuti mõista mõlemat ala, selgub OSKA finantsvaldkonna uuringust. Lähiaastatel tekib töökohti juurde äriarenduse spetsialistidele. Digitehnoloogia juhtimisega seotud erialade lõpetajaid aga ei jagu tuleviku töökohtade täitmiseks. Samuti napib õppekohti koolitustel, kus juhtimis- ja majandusteemad tehnoloogia võimalustega põimitakse.

Loe edasi

Neid spetsialiste on kindlasti vaja

14. detsember 2020

Kes meid peatselt ravib ja õpetab ning kes hoiab korda ja päästab? Nii võiks küsida, kui lugeda riigikontrolli koostatud ülevaadet “Esmatähtsate avalike teenuste tulevik”, mille põhjal tegi advendiaja eel rahvaesindajatele Toompeal ettekande riigikontrolör Janar Holm.

Loe edasi

OSKA koostab töötleva tööstuse metaanalüüsi

5. november 2020

Töötleva tööstuse metanalüüs annab tervikliku ülevaate sektori tööjõu- ja oskuste vajadusest. Metaanalüüs katab kõiki peamisi tööstusharusid – masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus, puidutööstus, trükitööstus, keemiatööstus, kummi- ja plastitööstus, ehitusmaterjalide tööstus, rõiva- ja tekstiilitööstus ning toiduainetetööstus.

Loe edasi

OSKA on karjäärinõustajatele peamine tööturuinfo allikas

20. oktoober 2020

OSKA uuringud on lühikese ajaga loodud kaasavad ja laia kasutusega tuleviku oskuste ja tööturuinfo allikad, märgib Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop Eesti oskuste juhtimise ülevaates. OSKA prognoosisüsteemi infomaterjalidega olid rahul pea kõik küsitletud karjääriteenuste spetsialistid.

Loe edasi

Täiskasvanud on õppimise usku

12. oktoober 2020

Üha rohkem täiskasvanuid asub õppima kõrg- ja kutsekoolides nii täiend- kui tasemeõppesse. Samal ajal jääb vähemaks noori õppijaid. Kas ja kuhu tööle siirdutakse, see teave on lünklik, ent tänu OSKA uuringutele on erialati teada tööjõuvajadus.

Loe edasi