Vaata järele: OSKA perearstiabi uuringu infotund

3. aprill 2024

Kutsekoja OSKA perearstiabi tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringust selgub, et olukorras, kus peremeditsiini residentuuri lõpetajate arv ei kata pensionile siirduvate perearstide hulka, on perearstisüsteemis vaja teha põhimõttelisi muudatusi.

Uuringut tutvustavas infotunnis tutvustasid OSKA uuringujuht Urve Mets ja OSKA analüütik Anneli Leemet tutvustavad uuringu peamisi tulemusi ja ettepanekuid. Sotsiaalministeeriumi kavandatavatest edasistest sammudest rääkis infotunnis tervishoiu inimressursi juht Katre Koppel.

Infotund toimus 2. aprillil 2024.

Slaidid: Urve Mets ja Anneli Leemet

Slaidid: Katre Koppel ja Kaily Susi