Vastuvõtt õiguserialadele on vähenenud

20. juuni 2022

õigus_Pixabay

Nii kutse- kui ka kõrgkoolid on viimasel paaril aastal võtnud õiguse eriala õppekavadele vastu varasemast vähem esmakursuslasi. Koolide ja tööandjate hinnangul on õppijate arv viidud optimaalsele tasemele, selgus OSKA seireanalüüsist.

Õigusteaduse lõpetab mitu korda enam tudengeid kui neile on tulevikus erialast tööd pakkuda, leiti OSKA 2019. aasta lõpus valminud õiguse valdkonna uuringus.

Seetõttu tehti uuringus ettepanek arvestada koolitusvajaduse planeerimisel, et kutseõppe tasemel piisab tulevikus poole võrra väiksemast vastuvõtust, bakalaureuseõppes kolmandiku võrra väiksemast ja magistriõppes neljandiku võrra väiksemast koolituspakkumisest võrreldes 2016–2018 vastuvõtunäitajatega.

Tänavu kevadel läbi viidud uuringu seireanalüüsist selgus, et koolid on tehtud ettepanekuga arvestanud. Kutseõppes on vastuvõttu õigusassistentide erialale alates 2020/21. õppeaastast vähendatud 36% (-20 inimest). Bakalaureuseõppes on ülikoolid Eesti päritolu üliõpilaste vastuvõttu õiguse õppekavarühmadesse vähendanud keskmiselt 24% (-74 inimest) ning magistriõppes on ülikoolide vastavad vastuvõtunäitajad vähenenud keskmiselt 16%  (-33 inimest) võrreldes perioodiga 2016–2018.

Ülikoolide ja tööandjate esindajad leiavad, et praeguseks on jõutud piirini, kust tudengite arvu rohkem vähendada ei ole võimalik ega mõistlik.

OSKA uuringus prognoositi, et juristide hõive avalikus halduses (v.a. kohtud, prokuratuur, õigusloome) kahaneb aastatel 2019–2029 võrreldes baasperioodiga (2015–2018) kuni 10%, õigusassistentide hõive kahaneb kuni 20%. Prokuratuuri, kohtute ja õigusloomega seotud töökohtade arv kokku jääb samaks, samuti ettevõttejuristide töökohtade arv. Õigusteenuste turuga seotud töökohtade, nt advokaatide ja nende büroodes töötavate juristide arv suureneb pea 10%, kuna kasvab spetsialiseerumisvajadus, klientide ootused, ostujõud ja tehingute keerukus.

Uuringu seire tulemustega saab tutvuda siin. OSKA uuring „Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: siseturvalisus ja õigus. Õiguse alavaldkond“ valmis 2019. aasta lõpus. Seireküsitlus viidi läbi 2020. aasta lõpus ning seireseminar 2022. aasta kevadel.

Artikli autor: Siret Trull, SA Kutsekoda