Isikuteenuste koolitusturg vajab olulisi muudatusi

26. märts 2021

Kutsekoda tutvustas möödunud nädalal OSKA isikuteenuste uuringut, milles analüüsiti selle valdkonna olukorda ja erialast ettevalmistust, prognoositi tööjõuvajadust aastani 2027, toodi välja puudused ja esitati ettepanekuid. Uuringu tulemusi tutvustasid OSKA analüütik Mare Uiboupin ja uuringujuht Ingrid Lepik.

Loe edasi

Analüüs: inseneride nappus pidurdab Eesti majanduse arengut

22. veebruar 2021

töötlev tööstus

Eestis jääb järgmise kümne aasta jooksul puudu 2/3 töötleva tööstuse inseneride järelkasvust ning see pärsib Eesti majanduse arengut, kirjutavad OSKA uuringujuht Ave Ungro ja OSKA andmeanalüütik Rain Leoma äsja valminud OSKA töötleva tööstuse tuleviku-uuringu põhjal.

Loe edasi

Viiruskriis kultuuris

12. veebruar 2021

Kultuuri- ja loometegevusettevõtted ning töötajad said kriisi ajal kannatada keskmisest märksa rohkem.

Loe edasi

Viiruskriisi eriuuring tõi välja hariduse sõlmkohad

5. veebruar 2021

laps kasutamas tahvelarvutit

OSKA avalikustas hiljuti COVID-19 mõjude eriuuringu, mis annab ülevaate ka kriisi mõjust haridusele.

Eriuuringust, mille tegi Kutsekoda juunist novembrini 2020 koostöös arenguseire keskusega, selguvad oskused, mis aitavad tööturul koroonakriisis ellu jääda ja mille järele on vajadus kasvanud. Uuring pakub karjääriideid töö kaotanuile ning prognoosib lähitulevikku. Hariduse peatüki kohta esitatud küsimustele vastasid hariduse osa koostajad, OSKA uuringujuht Urve Metsa ja analüütik Andres Viia.

Loe edasi

Koroonakriis kasvatas hüppeliselt kaugteenuste osakaalu

27. jaanuar 2021

Koroonakriisist tingituna võimendus tehnoloogiliste lahenduste, sh kaugteenuste laialdasem kasutamine tervishoius. Tervishoiutöötajatel tuleb rõhku panna nii kaugteenuse osutamise oskuse lihvimisele kui ka digi-, kommunikatsiooni- ja nõustamisoskuse arendamisele.

Loe edasi