OSKA tööjõuprognoosi näidikulehtede joonised

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Veevarustus ja keskkond Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Veevarustus ja keskkond Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Õigus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Siseturvalisus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Siseturvalisus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Sotsiaaltöö Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Sotsiaaltöö Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Tervishoid Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Tervishoid Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Transport, logistika, mootorsõidukite remont ja hooldus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Metsandus ja puidutööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Metsandus ja puidutööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamine Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Põllumajandus ja toiduainetööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Põllumajandus ja toiduainetööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Loometegevus II Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Loometegevus II Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Loometegevus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Loometegevus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Majutus, toitlustus ja turism Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Majutus, toitlustus ja turism Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Metalli- ja masinatööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Metalli- ja masinatööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Isikuteenused Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Kaubandus, rentimine ja parandus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Kaubandus, rentimine ja parandus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Kinnisvarateenused Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Kinnisvarateenused Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Finantsteenused Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Haridus ja teadus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Haridus ja teadus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Isikuteenused Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Arvestusala Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Avalik haldus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Avalik haldus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Ehitus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Ehitus Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, spetsialistid

| Energeetika ja kaevandamine Vaata lehte

Suurimad ametialagrupid valdkonnas, oskustöötajad

| Energeetika ja kaevandamine Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Turvateenused Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Turvateenused Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Veterinaaria Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Veterinaaria Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Õigus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Ärindus ja haldus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Ärindus ja haldus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Tervis Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Tervis Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Tootmine ja töötlemine Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Tootmine ja töötlemine Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Transporditeenused Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Transporditeenused Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppesuund Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Sotsiaal- ja käitumisteadused Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Tehnikaalad Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Tehnikaalad Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Kunstid Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Kunstid Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Matemaatika ja statistika Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Metsandus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Metsandus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Põllumajandus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Põllumajandus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Kalandus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Kalandus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Keeled Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Keskkond Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Keskkond Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppesuund Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Isikuteenindus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Isikuteenindus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Füüsikalised loodusteadused Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Haridus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Heaolu Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Heaolu Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppesuund Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Humanitaaria Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Ajakirjandus ja teave Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Arhitektuur ja ehitus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kutseharidus

| Arhitektuur ja ehitus Vaata lehte

Sagedasemad ametialad selle õppesuuna lõpetanutel, kõrgharidus

| Bioloogia ja sellega seotud teadused Vaata lehte