OSKA tööjõuprognoosi näidikulehtede joonised

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Trükitöötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Raamatupidajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Müüjad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Laevapere liikmed Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Lennunduse spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Logistikaspetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Keemiatööstuse operaatorid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Keskkonna ja metsanduse spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Kinnisvarateenuste spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Kokad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Korrashoiu jm puhastuse töötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Kultuuri ja loometegevuse spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Käsitöölised Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Humanitaarvaldkonna teadlased ja tippspetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| IKT süsteemihalduse spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Iluteenindajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Insenerid tööstuses Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Isikuteenindajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Juhtimisnõustajad ja -analüütikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Kaevurid ja mäemasinate operaatorid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Ehitajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Ehitusinsenerid jm ehitustehnikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Erinevate valdkondade juhid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Eripedagoogid ja psühholoogid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Finantsnõustajad ja -analüütikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Finantsvaldkonna kontoritöötajad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Administratiivtöö lihtametnikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Administratiivtöö spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Ajakirjanikud Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Arhitektuuri ja planeerimise spetsialistid Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Avalikud teenistujad Vaata lehte

Prognoositud tööjõuvajadus, 2022-2031

| Disainerid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Õigusvaldkonna tipp- ja keskastmespetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Õpetajad ja õppejõud Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Tööstusjuhid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Veevärgi ja hoone tehnosüsteemide lukksepad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Töömasinate ja tõsteseadmete operaatorid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Tööstuse töödejuhatajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Trükitöötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Trükitöötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Trükitöötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Turismitöötajad ja teenindajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Turundus- ja kommunikatsioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Treenerid ja muud spordivaldkonna spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Trükitöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Trükitöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Trükitöötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Toitlustuse teenindajad ja lihttöötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tootmise ja kaubanduse lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Tervishoiu tippspetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Toidu ja jookide tootjad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Tarkvaraarenduse spetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Tekstiilide, rõivaste ja jalatsite tootjad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Sõidukite tehnikud ja mehaanikud Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Taime-, looma- ja kalakasvatajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Sotsiaaltöötajad ja nõustajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Sõidukijuhid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Raamatupidajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Raamatupidajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Raudtee veeremi töötajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Religioonispetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Siseturvalisuse ja turva töötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Puittoodete ja konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Raamatukogu-, arhiivi- ja muuseumispetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Raamatupidajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatupidajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Raamatupidajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Raamatupidajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Müüjad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Müüjad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Müüjad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Personali- ja karjäärispetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Plasti- ja kummitoodete tootjad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Mäetööstuse spetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Müügijuhid ja -spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Müüjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Müüjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Müüjad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Muud tervishoiuteenuste spetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Muud tööstusoperaatorid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Metsanduse oskustöötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Muud haridusspetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Muud lihttöötajad Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Majutuse, toitlustuse ja turismi spetsialistid ja juhid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Masinate ja seadmete tehnikud, mehhatroonikud ja elektrikud Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Metalltoodete ja -konstruktsioonide valmistajad Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Logistikaspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Logistikaspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Logistikaspetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Loodusteaduste tippspetsialistid Vaata lehte

Soo- ja vanusjaotus

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Täiskoormusega töötajate palgajaotus 2021

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kõrgharidus õppekavarühmade järgi

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Sagedaseim järgmine ametiala töötajatel

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Sagedaseim eelmine ametiala töötajatel

| Loomaarstid, -hooldajad jne Vaata lehte

Töötajate viimane omandatud kutseharidus õppekavarühmade järgi

| Laevapere liikmed Vaata lehte

Välistööjõu aastane sisse- ja väljavool, 2020-2021

| Laevapere liikmed Vaata lehte