OSKA konverents

“Töö ja oskused 2025”

20. aprillil 2016 toimus TTÜ innovatsioonikeskuses Mektory konverents “Töö ja oskused 2025”, kus tutvustati olulisemaid tulevikutrende, mis mõjutavad töö sisu, tähendust ja oskuste vajadust.

Võtmekõneleja Mark Keese OECD-st avas megatrende, mis mõjutavad tulevikus tööturul hakkama saamiseks vajalikke oskusi ning tööturu toimimise mehhanisme paremate töökohtade loomiseks.

Arutelupaneelis räägiti muutustest, mis on Eestis vaja ellu viia, et inimeste oskused toetaksid paremini majanduse arengut. Elus eduka kannapöörde teinud inimesed rääkisid oma loo uuest normaalsusest, mis tähendab mitme erineva ning vahel ka paralleelse karjääri läbimist elu jooksul.

Konverentsi järelvaatamine 

Konverentsi videod (ettekanded, arutelud, kogemuslood)

Konverentsi ettekanded

Mark Keese, The Future of Skills and Jobs
Mark Keese, Tuleviku oskused ja töökohad (slaidide tõlge eesti keelde)
Siim Raie, Kultuur ja kapital
Mati Heidmets, Muutused õppimises ja õpetamises
Tiia Randma, OSKA esimeste raportite koondsõnumid
Knut Klais, riigiametnikust põhumajade ehitajaks
Triin Rebane, hotelliteenindajast korstnapühkijaks
Teele Tuuna, kunstnikust lõhkajaks

Päevakava

Tervituskohv, registreerimine

Trendid maailmas: homme on juba täna

Tööturust, haridusest ja nende seostest. Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeerium
Future of Skills and Jobs. Mark Keese, OECD Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse direktoraadi tööturuanalüüsi ja -poliitika divisjoni juht
Tehnoloogia ja rahvusvahelistumise mõjud tööturul. Viljar Lubi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kultuur ja kapital. Siim Raie, Muinsuskaitseamet
Muutused õppimises ja õpetamises. Mati Heidmets, Tallinna Ülikool
Ploki võtavad kokku Peep Peterson, Eesti Ametühingute Keskliit ja Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Lõuna

Arutelupaneel: Võtame jalad selga!

OSKA pilootaasta tulemused. Tiia Randma, Kutsekoda

Osalevad:
Ants Sild, Baltic Computer Systems AS
Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur
Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskool
Ivar Dembovski, Raitwood AS
Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikool
Mart Laidmets, HTM asekantsler, OSKA koordinatsioonikogu esimees
Ott Pärna, Estonian Investment Corporation

Vitamiinipaus

Edukad kannapöörded karjääris

Knut Klais – riigiametnikust põhumaja ehitajaks
Triin Rebane – hotelli klienditeenindajast korstnapühkijaks
Teele Tuuna - kunstnikust lõhkajaks
Olga Danilova - juhi ametist kondiitriks