Arvutioskusteta tööturule asja pole

11. jaanuar 2018

Lähikümnendil väheneb tööealiste inimeste arv Eesti tööturul, selle tasakaalustamiseks peab tõusma töötajate efektiivsus ning tekkima lisandväärtust loovad töökohad.

Loe edasi

Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees: ühiskond peab loobuma arusaamast, et ainult ülikoolist saab hea hariduse

1. detsember 2017

“Väga palju tuleb kodudest sellist arusaama, et kohe peale keskkooli peab minema ülikooli, sest ainult ülikoolist saab hea hariduse, ja siis kohe ongi kõik teed sinu ees valla,” kirjeldas Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees Marcus Ehasoo, kelle sõnul on selline arusaam iganenud ning kutsehariduse väärtust ühiskonna silmis peab tõstma.

Eesti Õpilasesinduste Liidu aseesimees Marcus Ehasoo tõdes OSKA tööturu ja hariduse teemalisel konverentsil, et ühiskonna suhtumine kutseõppesse ei ole veel muutunud, kuigi riik on selle populariseerimiseks juba 25 aastat raha panustanud.

Loe edasi

Ametid, kuhu leitakse tööd kümnel järgmisel aastal

6. november 2017

Vajadus eri ametite ja oskustega töötajate järele muutub pidevalt. Tekivad uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi kui varem omandatud. Ametid, mille järele oli kunagi või on praegu suur nõudlus, ja millele on valmistatud ette palju töötajaid, ei pruugi tulevikus tulutoovad olla. Üheks põhjuseks on näiteks tehnoloogia areng. Kui 1990ndate alguses töötas põllumajanduses 20% tööealistest, siis praeguseks on selles sektoris hõivatute arv kahanenud vaid 4%ni. Niisiis on oluline olla valmis oma oskuste pidevaks täiendamiseks või millegi sootuks teistsuguse juurde õppimiseks.

Loe edasi

Miks pöörame tähelepanu töötajatele?

23. oktoober 2017

Vajaduse panustada senisest enam töötajate oskuste arendamisse on põhjustanud seis tööturul – madal töötus tähendab tööandjatele, et vaba tööjõuressurssi on vähe ja sobivate oskustega töötajaid on raske leida. Ka mitmed uuringud kinnitavad, et Eesti ettevõtjatel takistab äritegevuse laiendamist ja uute inimeste palkamist kõige enam sobivate oskustega töötajate põud.

Loe edasi