Alustati OSKA kinnisvara ja puhastuse uuringu koostamist

4. märts 2019

Eksperdid alustasid kinnisvara ja puhastuse valdkonna tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Uuringus käsitletakse kinnisvarabüroode tegevust ning kinnisvara üürile andmist, haldus- ja korrashoiutegevust. Kinnisvara ja puhastuse ettevõtetes töötab umbes 20 000 töötajat, neist ligi pooled lihtöölised.

Loe edasi

Alustati OSKA kultuuri ja vaba aja uuringu koostamisega

12. november 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse aruteludega kultuuri ja vaba aja valdkonnas. Prognoosis käsitletakse kultuuripärandi, etenduskunstide, muusika, religiooni ja spordi tööjõu ja oskuste vajadust. Uuringu fookuses on ligikaudu 12 500 hõivatut, kellest enim töötab muusika valdkonnas.

Loe edasi

Startis OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuring

15. oktoober 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonnas. Järgmise aasta esimeses pooles valmivas prognoosis käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist. Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu.

Loe edasi

Alustati OSKA loomemajanduse uuringu koostamist

24. september 2018

Eksperdid alustasid loomemajanduse tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega. Prognoosis käsitletakse alavaldkondadena meediat ja ajakirjandust, kirjastamist, filmi ja videot, kunsti ja disaini, turunduskommunikatsiooni ning trükitööstust.

Loe edasi