Sotsiaaltöö

Avaldatud: 31.01.2017

Uuringu prognoosi kehtivus: 2016–2021

Koostaja(d): Karin Jõers-Türn, Rain Leoma

Sildid: koolituspakkumine, kutseala, oskused, sotsiaaltöö, tööjõud, tööjõuvajadus

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

Vabas ja avatud majandusega maailmas kasvanud põlvkondadel on muutunud ootused teenuste sisu ja kvaliteedi osas. Väärtustades indiviidi ning pidades silmas tulevikutrende, rakendatakse juba täna hooldusel ja jälgimisel tehnoloogilisi abivahendeid ning mitmed töömeetodid on mõjutatud infotehnoloogilistest arengutest.

Tuleviku teenuste muutumine toob uute oskuste vajaduse kaasa kõigis sotsiaaltöö ametites ning seega tuleb leida vastus küsimusele, millised on sotsiaalvaldkonna tulevikuametid.

Eestis töötab sotsiaaltöö valdkonnas ligikaudu 9000 inimest, kellest suurem osa on hõivatud majutust pakkuvates hoolekandeasutustes.

OSKA sotsiaaltöö valdkonna eksperdikogusse kuuluvad eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Ekspertideks on: Mari Rull (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus), Nadežda Leosk (Sotsiaalkindlustusamet)Indrek Rohtla (Tartu Linnavalitsus; Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon), Jaanika Luus (Koduhoolduskeskus Certis), Siiri-Liisi Kraav (MTÜ Perekasvatuse Instituut), Liina Lanno (AS Hoolekandeteenused), Merike Otepalu ja Merle Tomberg (Tallinna Vaimse Tervise Keskus), Helen Peeker (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus), Leena Masing (Tallinna Lastekodu), Marju Medar (Tallinna Ülikool), Dagmar Narusson (Tartu Ülikool), Kai Rannastu (Kuressaare Ametikool), Rünno Lass (SA Koeru Hooldekeskus), Tiina Matsulevitš (SA Innove), Gabriela Rooso (Sotsiaalministeerium), Tõnis Vaik (Sotsiaalministeerium), Külli All (Haridus- ja Teadusministeerium).