Sotsiaaltöö

Avaldatud: 31.01.2022

Uuringu prognoosi kehtivus: 2021–2030

Koostaja(d): Katrin Pihl, Siim Krusell

Sildid: koolituspakkumine, kutseala, oskused, sotsiaaltöö, tööjõud, tööjõuvajadus

OSKA sotsiaaltöö valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringu põhieesmärk oli

 • analüüsida ja prognoosida, kuidas muutub lähema kuni kümne aasta jooksul valdkonna põhikutsealade hõive, tööjõuvajadus ja vajatavad oskused,
 • kas praegune valdkonna koolituspakkumine nii tasemeõppe kui ka täiendusõppe vallas on valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadusega kooskõlas ning
 • millised on muud võimalikud tööjõuvajaduse katmise allikad.

Uuring pakub nii koolitus- kui ka tööturu osalistele võimalikke arenguteid ja lahendusi, et muutuvatele vajadustele paremini vastata.

Uuringus on moodustatud kaheksa põhikutseala:

 • juhid sotsiaaltöö valdkonnas,
 • sotsiaaltöötajad ja nõustajad,
 • lastekaitse- ja peretöötajad,
 • asenduskodu- ja perekodu kasvatajad,
 • lapsehoidjad,
 • tegevusjuhendajad,
 • hooldustöötajad,
 • tugiisikud.

Lisaks põhikutsealadel töötajatele analüüsitakse ka sotsiaaltöös toetavate spetsialistide tööjõuvajadust. Nendeks on näiteks logopeedid, tegevusterapeudid või ka psühholoogid.

Kui 2020. aastal töötas põhikutsealadel umbes 16 100 inimest, siis prognoosiperioodi jooksul – aastani 2030, kasvab nende arv 3000 võrra.

Enim lisandub hooldustöötajaid, arvu poolest järgnevad tegevusjuhendajad ning sotsiaaltöötajad ja nõustajad. Lapsehoidjate ning asenduskodu ja perekodu kasvatajate arv prognoosiperioodil ei muutu.

Uuringuraporti osad

 • Valdkonna ja põhikutsealade tutvustus
 • Valdkonna tööjõu- ja oskuste vajadust mõjutavad trendid, uuringud ja arengukavad
 • Valdkonna oskuste vajadus ja pakkumine
 • Koolituspakkumine ja selle vastavus tööjõuvajadusele
 • Valdkonna tööjõuvajaduse ja hõive prognoos
 • Tööjõuvajaduse ja koolituspakkumise võrdlus
 • Järeldused ja ettepanekud

Tegemist on teise OSKA raames valminud sotsiaaltöö valdkonna oskuste ja tööjõu vajaduse uuringuga. Esimene uuring valmis 2016. aastal.

Uuringust meedias

2021. a uuring: faktileht

Lae alla

2021. a uuring: lühiaruanne

Lae alla

2021. a uuring: terviktekst

Lae alla

2021. a uuring: esitlus

Lae alla

2016. a uuring: lühiaruanne

Lae alla

2016. a uuring: terviktekst

Lae alla

COVID-19 eriuuring: sotsiaaltöö

Lae alla

Sotsiaaltöö infograafika