Avalik haldus

Avaldatud: 30.11.2020

Uuringu prognoosi kehtivus: 2020–2027

Koostaja(d): Katrin Pihl, Siim Krusell

Sildid: avalik haldus

Uuringus käsitleti avalikku haldust, nt täidesaatvat ja seadusandlikku võimu, finantshaldust jne kõigil valitsustasanditel, ning järelevalvet sotsiaal- ja majanduselu valdkonnas.

Samuti välissuhteid ja kohustuslikku sotsiaalkindlustust, ametiühinguid, ettevõtjate ja tööandjate ning kutseorganisatsioonide tegevust.

OSKA avaliku halduse valdkonnas töötab ligi 25 000 töötajat, mis moodustab 4% kõigist hõivatutest.

Uuringu tulemuseks on tööturu koolitustellimus, mis põhineb valdkonda mõjutavatel trendidel, majanduslikul seisundil, tööjõu- ja oskuste vajadusel ning tööjõunõudluse ja koolituspakkumise võrdlusel.

Avaliku halduse eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid Eesti Töötukassast, Eesti Haigekassast, Välisministeeriumist, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Statistikaametist, Maaelu Edendamise Sihtasutusest, Riigikantseleist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Kaitseministeeriumist, Rahandusministeeriumist, Eesti Linnade ja Valdade Liidust, Vabaühenduste Liidust, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Raplamaa Omavalitsuste Liidust, Harku vallast, Ametiühingute Keskliidust ja Maanteeametist.

Loe lisaks:

Avaliku halduse töötajatelt oodatakse senisest enam roteerumist / Kutsekoda, 31. mai 2023