Käimasolevad uuringud ja analüüsid

2022

 • Oskuste klassifikaator ja tööelu üldoskuste uuring / aasta algus
 • OSKA üldprognoosi näidikulehed / aasta keskpaik
 • OSKA üldprognoos / aasta lõpp
 • Teadus- ja arendustegevuse tööjõu- ja oskuste vajadus ettevõtetes / aasta lõpp

Valdkonnauuringud

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond / I kvartal
 • Sotsiaaltöö / I kvartal
 • Majutus, toitlustus, turism (seireuuring) / II kvartal
 • Metsandus ja puidutööstus / IV kvartal
 • Põllumajandus ja toiduainetööstus / aasta lõpp
 • Masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus / aasta lõpp

Seireseminarid

 • Kultuurivaldkond / I poolaasta
 • Õigusvaldkond / I poolaasta
 • Avaliku halduse valdkond / II poolaasta
 • Siseturvalisuse valdkond / II poolaasta
 • Finantsvaldkond / II poolaasta

Viimati valminud

(alates 2021)