Käimasolevad uuringud ja analüüsid

2022

  • Oskuste klassifikaator ja üldoskuste uuring – 2022. a algus
  • OSKA üldprognoosi näidikulehed – 2022. a keskpaik
  • OSKA üldprognoos – 2022. a lõpp
  • Teadus- ja arendustegevuse tööjõu- ja oskuste vajadus ettevõtetes – 2022. a lõpp

Valdkonnauuringud

  • Sotsiaaltöö – 2022. a I kv
  • Majutus, toitlustus, turism (lühiuuring) – 2022. a I kv
  • Masina- ja metallitööstus, elektroonikatööstus – 2022. a IV kv
  • Metsandus ja puidutööstus – 2022. a IV kv
  • Põllumajandus ja toiduainetööstus – 2022. a lõpp

Viimati valminud