OSKA mõju

OSKA uuringute ettepanekute elluviimine

OSKA valdkonnauuringutes tehakse ettepanekuid, milliseid muutusi on vaja selleks, et kutse- ja kõrgharidus, täiendõpe ning ka töötajate oskused vastaksid tuleviku tööturu vajadustele.

Tehtud ettepanekute ning nende elluviimisega saad tutvuda Haridusportaalis.

Mõju-uuringud

OSKA uuringute mõjust on valminud mitmed analüüsid.

  •  “Oskuste prognoosimise ja vastavuse parandamine Eestis. OSKA potentsiaali realiseerimine riiklike eesmärkide täitmiseks”. Koostaja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (2020).