OSKA ettepanekute elluviimise seire

OSKA valdkonnauuringutes tehakse ettepanekuid, milliseid muutusi on vaja selleks, et kutse- ja kõrgharidus, täiendõpe ning ka töötajate oskused vastaksid tuleviku tööturu vajadustele.

Värsked seiretulemused (2023)

2022

Mõju-uuringud

OSKA uuringute mõjust on valminud mitmed analüüsid.

  •  “Oskuste prognoosimise ja vastavuse parandamine Eestis. OSKA potentsiaali realiseerimine riiklike eesmärkide täitmiseks”. Koostaja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (2020).