Käimasolevad uuringud

Temaatilised uuringud

 • Madala erialase rakendumisega erialad kutseõppes ja selle põhjused / avaldamine 2024. aasta I kvartalis
 • Tuuleenergeetikaga seotud tööjõuvajadus ja selle rahuldamise võimalused / avaldamine 2025. aasta I kvartalis
 • Välistööjõu vajadus Eesti tööturul / avaldamine 2025. aasta I pooles
 • Tehisintellekti rakenduste mõju tööjõu ja oskuste vajadusele / avaldamine 2025. aasta I pooles

Valdkonnauuringud

 • Logistika / avaldamine 2024. aasta I kvartalis
 • Perearstiabi / avaldamine 2024. aasta I kvartalis
 • Transport / avaldamine 2024. aasta II kvartalis
 • Tervishoiu tööjõuvajaduse tervikprognoos / avaldamine 2024. aasta II kvartal
 • Ehitus / avaldamine 2024. aasta II pooles
 • Farmaatsiatööstus / avaldamine 2024. aasta II pooles
 • Keemiatööstus / avaldamine 2025. aasta I pooles
 • Ehitusmaterjalide tootmine / avaldamine 2025. aasta I pooles
 • Kinnisvara / avaldamine 2025. aasta I pooles

Seire

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / avaldamine 2024. a IV kvartalis