Käimasolevad uuringud

Temaatilised uuringud

  • Tuuleenergeetikaga seotud tööjõuvajadus ja selle rahuldamise võimalused / avaldamine 2025. aasta I kvartalis
  • Välistööjõu vajadus Eesti tööturul / avaldamine 2025. aasta I pooles
  • Tehisintellekti rakenduste mõju tööjõu ja oskuste vajadusele / avaldamine 2025. aasta I pooles

Valdkonnauuringud

  • Tervishoiu tööjõuvajaduse tervikprognoos / avaldamine 2024. aasta II kvartal
  • Ehitus / avaldamine 2024. aasta II pooles
  • Farmaatsiatööstus / avaldamine 2024. aasta II pooles
  • Keemiatööstus / avaldamine 2025. aasta I pooles
  • Ehitusmaterjalide tootmine / avaldamine 2025. aasta I pooles
  • Kinnisvara / avaldamine 2025. aasta I pooles

Seire

  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia / avaldamine 2024. a IV kvartalis