Tööjõud veel niipea otsa ei saa

27. detsember 2018

Hoolimata tööealise elanikkonna kahanemisest töötajate arv järgmise kaheksa aasta jooksul siiski ei vähene, kuid selle eeldus on tööea pikenemine, tööturul aktiivsete osakaalu kasv ning positiivne ränne.

Loe edasi

Isejuhtivaid sõidukeid ei usaldata veel piisavalt

11. detsember 2018

Liiklusõnnetuste peamiseks põhjustajaks on inimene, kusjuures probleemid tulenevad sageli ebaõigest kiirusevalikust. Juhti abistavad tehnoloogiad võiksid liiklusõnnetusi vähendada, kuid juhi kõrvaltegevustesse (nt telefoni kasutamine sõnumite saatmiseks) süvenemine võib kaasa tuua vastupidiseid tagajärgi. Ka Eesti liikluskultuuri iseloomustab inimeste kalduvus roolis olles nutiseadmeid kasutada ning see toob kaasa kasvavad sõidukindlustuse kahjud, näitab PZU Kindlustuse statistika.

Loe edasi

Sõidujagamisest saab linnaliikluse tulevik

10. detsember 2018

Maailma Majandusfoorumi teatel muutuvad Euroopa linnad aina autovabamaks. Londoni linnapea on 2041. aasta eesmärgiks seadnud, et 80% kõigist liikumistest toimuksid jala, jalgrattaga või ühistranspordiga. Kopenhaagenis on eesmärgiks, et 2/3 liikumistest toimuks sel moel juba aastaks 2025. Pariisis on poliitikakujundajate eesmärgiks vähendada isiklike autode hulka kesklinnas poole võrra ning Madriid keelab suure osa sõidukite (v.a. null-emissooniga veoautod, taksod, ühistransport) kasutamise kesklinnas juba 2018. aasta novembris. Helsingis on plaanis isiklike autode kasutamine aastaks 2050 järk-järgult asendada nõudel kasutatava taskukohase ühistranspordiga.

Loe edasi

Alustati OSKA kultuuri ja vaba aja uuringu koostamisega

12. november 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse aruteludega kultuuri ja vaba aja valdkonnas. Prognoosis käsitletakse kultuuripärandi, etenduskunstide, muusika, religiooni ja spordi tööjõu ja oskuste vajadust. Uuringu fookuses on ligikaudu 12 500 hõivatut, kellest enim töötab muusika valdkonnas.

Loe edasi

Startis OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuring

15. oktoober 2018

Eksperdid alustasid tuleviku tööjõuvajaduse ja oskuste aruteludega vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna valdkonnas. Järgmise aasta esimeses pooles valmivas prognoosis käsitletakse vee- ja jäätmemajandust, saastekäitlust, keskkonnakorraldust ja -kaitset, sh looduskaitset ning keskkonnajuhtimist. Tegemist on valdkonnaga, mis karmistuva keskkonna- ja kliimapoliitika tõttu mõjutab kogu majanduse käekäiku ja inimeste igapäevaelu.

Loe edasi