Metsandus ja puidutööstus

Avaldatud: 21.04.2016

Uuringu prognoosi kehtivus: 2016–2025

Koostaja(d): Eve Kitt, Rain Leoma

Sildid: koolituspakkumine, kutseala, metsamajandus, metsandus ja puidutööstus, metsavarumine, mööblitootmine, oskused, puidutöötlemine, tööjõud, tööjõuvajadus

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas prognoositi tööjõu ja oskuste vajadust

  • metsamajanduse ja metsavarumise,
  • mööbli tootmise,
  • paberi ja pabertoodete tootmise ning
  • puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Viimase alla kuuluvad veel ka komponentide, sh uste ja akende tootmine; puidust energia ja energiatoodete tootmine; puitmajade tootmine; sae- ja höövelmaterjali tootmine ning spooni, vineeri ja puitplaatide tootmine.

Metsandus ja puidutööstus on üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest. Puidutööstus on üks Eesti suuremaid tööstusharusid, mis panustab oluliselt Eesti SKP-sse, väliskaubanduse bilansi tasakaalustamisse ja riigi maksutuludesse.

Puit on kiiresti taastuv loodusvara ja Eesti on metsariik. Inimesed üle maailma soovivad kasutada keskkonnasõbralikke puidust tehtud tooteid, soojust ning elektrit.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Kutsekoja juhtpartneriteks selles valdkonnas on:

  • Ott Otsmann (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit),
  • Rainer Laigu (Riigimetsa Majandamise Keskus),
  • Lauri Kivil (Eesti Puitmajaliit)
  • Robert Pajussaar (Eesti Mööblitootjate Liit; Kalla Mööbel).

Eksperte esindavad: Marek Kase (Stora Enso Eesti AS), Margus Kohava (Combimill), Ivar Dembovski (Rait AS), Jaano Haidla (Graanul Invest), Ando Jukk (UPM-Kymmene Otepää AS), Ragner Lõbu (Hobbiton OÜ), Sven Mats (Matek AS), Lauri Raid (AS Estonian Cell), Jaak Nigul (Tarmeko), Taimi Hillak (Antsla Inno AS), Inga Urm (Diva Mööbel), Haana Zuba-Reinsalu (Luua Metsanduskool), Magnus Maiste (Tartu Kutsehariduskeskus), Arvi Lokk (Võrumaa Kutsehariduskeskus), Marko Zacek (Valga Kutseõppekeskus), Linnar Pärn (Eesti Maaülikool), Jaan Kers (Tallinna Tehnikaülikool), Tiina Matšulevits (SA Innove), Kaidi Nõmmela (Haridus- ja Teadusministeerium), Karli Ligi (Keskkonnaministeerium).