Energeetika ja kaevandamine

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamise valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond.

Tööjõu- ja oskustevajaduse prognoosi keskmes on valdkondade terviklik vaade, kus tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide valdkondade – energeetika, mäetööstuse ja elektrivõrkude ehituse ning elektriinstallatsiooni – ametirühmade lõikes. Vaatluse all on ettevõtete arengule ja lisandväärtusele olulised ametialad.

OSKA energeetika ja kaevandamise valdkondlikku eksperdikogusse kuuluvad valdkonna eksperdid ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Tööandjate, liitude ja seltside eksperte esindavad:
Lembit Vali, Eesti Elektroenergeetika Selts; Nadežda Dementjeva, Eesti Soojustehnikainseneride Selts; Igor Krupenski, Eesti Gaasiliit; Roman Bogdanovitš, Eesti Gaasiliit; Rene Tammist, Eesti Taastuvenergeetika Koda; Rein Voog, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit; Andrus Stimmer, Eesti Mäeselts; Anette Talpsep, Eesti Geoloogia Selts; Tõnis Vare, Eesti Elektritööstuse Liit; Märt Viileberg, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit; Arvo Ulla, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit; Ando Möldre, Eesti Energia; Veljo Aleksandrov, Eesti Energia; Katrin Laurson-Suurna, Eesti Energia; Ljudmilla Kokorina, Eesti Energia; Terje Tiiman, Elektrilevi.

Õppeasutuste eksperte esindavad: Andres Annuk, Eesti Maaülikool; Arvi Hamburg, Tallinna Tehnikaülikool; Galina Trofimova, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus; Irina Linde, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Avaliku sektori esindajad: Kristi Mikiver, Haridus- ja Teadusministeerium; Aino Haller, Haridus- ja Teadusministeerium; Aulika Riisenberg, Sihtasutus Innove; Rein Raudsep, Keskkonnaministeerium; Jako Reinaste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Energeetika ja kaevandamise uuringu lühiversioon

Energeetika ja kaevandamine uuringu terviktekst

Väljavõte olulisematest tulemustest

COVID-19 eriuuring: energeetika ja mäetööstus